Книгата „Пътят на сърцата“

пътят 2

ОТКЪС ОТ КНИГАТА „ПЪТЯТ НА СЪРЦАТА“

СЕДЕМНАДЕСЕТИ И ОСЕМНАДЕСЕТИ ДНИ
„Когато искам нещо, започвам да променям мислите и поведението си дотогава, докато у някой не се появи спонтанното желание да ми го даде…”
Д-р Валерий Синелников


 

ПОЛОВИНАТА ИСТИНА

Пророкът Мохамед пристигнал заедно със свой последовател в един град, за да произнесе проповед. При него дошъл друг негов последовател и казал: „Учителю, тук е безсмислено да се проповядва, тъй като никой не иска да научи нищо. Само ще си загубиш времето, учителю.” Пророкът кротко отговорил: „Прав си”. Не след дълго при него дошъл друг човек и казал: „Учителю, ти се намираш в един щастлив град. Хората тук очакват с нетърпение да чуят правдивото учение и ще творят сърцата си за твоите думи”. Мохамед се усмихнал и отново казал: „Прав си”. Първият последовател бил потресен. „О, Учителю!” – казал той. – „Ти ми каза, че съм прав,но се съгласи и с другия, който каза точно обратното. Черното никога не може да бъде бяло.”


 

Мохамед отвърнал: „Всеки вижда света, такъв, какъвто очаква да го види. Защо трябва да противореча и на двамата? Единият вижда тъмната страна на нещата, а другият – светлата. Може ли да се определи кой от двамата е прав? Никой от двамата не ми каза нищо невярно. Но и двамата ми казаха само половината истина. / Преразказана от Носрат Песешкиан/

„Всеки вижда света такъв, какъвто очаква да го види…”


 

Това, което възприемаме като „обективна реалност” по начина, по който сме научени да мислим, всъщност е само материализация на нашите очаквания. Те, от своя страна, не са нищо друго, освен дълбоко вкоренените в подсъзнанието ни убеждения за това, какъв трябва да бъда, какво трябва да правя и какво трябва да имам. Как сме се сдобили с тях? Предали са ни ги родителите, учителите, онези, които смятаме за авторитети. Не, не че са ни излъгали, просто и на тях така са били предадени…В детството, или още по-рано…


 

Едно убеждение се превръща в работеща в  подсъзнанието програма по два начина – чрез автоматизирани модели на поведение и по силата на повторението като мисъл, която в един момент се превръща в действие, което „ни идва отвътре”. Ще използваме тези особености, за да се освободим от ограничаващите ни убеждения и да създаваме на тяхно място нови.

Докато работех над тази Програма, и естествено, за пореден път изпълнявах описаните техники и упражнения, на няколко пъти се случваше към мен да проявяват интерес мъже, които се намираха на диаметрално противоположните на моите интереси. Като започнем от това, че по никакъв начин не се вълнуваха от духовната тема и стигнем до пълното отсъствие на желание за четене, да не говорим за някакви познания в области, които на мен са ми любими. Сякаш специално се появяваха хора, които нямаха нищо общо с моята вътрешна нагласа, но пък изпитваха горещо желание за по-близки контакти с мен. Стори ми се странно в началото.


 

Започнах да с чудя… трябваше да има нещо общо все пак, иначе нямаше как Законът за привличането да ги доведе до мен. Какво беше общото между мен и тези хора, в които всъщност не виждах нищо, което да ме заинтригува?

Изведнъж прозрях… Ако вие търсите подходящ за себе си партньор, вместо него, можете да привличате и хора, които просто търсят същото. Ключовата дума тук е „търсене”.

„Трябва да спреш да търсиш, за да може най-после да намериш…” – Ян Ван Хелсинг


 

Днес ще напишем „Моята нова история”. И тя ще съдържа всичко онова, което искаме за себе си, но така, че все едно ВЕЧЕ ГО ИМАМЕ.

Аз съм…..

Аз имам…..

Аз правя……….

Животът около мен е….

Сядаме и пишем. Не за това, което искаме да правим или да бъдем заради децата, майка ми…приятелите, а само заради себе си.
На едно от следващите занимание ще създадем генератора, който ще изстреля тази наша представа и ще я предаде на Закона за привличането.

Четем няколко пъти сутрин и вечер.
Любов и  възхищение понякога са едно и също нещо.


 

Ще намерим 3 души, за които ще мислим още от сутринта за какво да изразим възхищение към тях. През деня на два-три пъти се спираме и в тефтера записваме своите идеи за това.

Защо не изразим възхищението си веднага? Защото ще загубим ценната енергия на натрупването – всеки път, когато съсредоточим ума си върху това да мислим по тази тема макар и за кратко, това активира процес на привличане на същата вибрация към нас.

Така че възхищението към вас изобщо няма да закъснение. Просто го запишете.


 

Упражнение „Любовта е навсякъде”.

Днес задачата ни е да търсим и откриваме любовни двойки. Може да са младежи, възрастни хора, старци, които с умиление се гледат, няма значение, важното е двойката да излъчва разбирателство и хармония. Не ни вършат работа мъже и жени, уж двойки, но седящи безразлично и със зареян поглед, явно скучаейки и зяпайки безцелно наоколо. Такива ще видите много, а другите…е, тях ще трябва да ги търсите…

Когато видите такава двойка, която е подходяща за нашата цел, настанете се удобно, ако сте в същото заведение и имате тази възможност и се опитайте да се потопите в техния свят напълно. Опитайте се да отгатнете за какво си говорят..да поразмишлявате как се гледат…да предположите кой от двамата повече обича, повече се раздава…като проследите жестовете, невербалната им комуникация чрез позите на тялото или други знаци. Изучавайте колкото може повече такива двойки.


 

РЕЗЮМЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

БЛАГОДАРНОСТТА КЪМ ХОРАТА ОТ СПИСЪКА

СУТРИН И ВЕЧЕР – ЗАПИСАНИТЕ В ТЕФТЕРА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И НЕГАТИВНИТЕ НАШИ ПОСТЪПКИ

ЗАКОНЪТ ЗА ИСТИНАТА

МОЯТА НОВА ИСТОРИЯ

ТРИМА ДУШИ ЗА ВЪЗХИЩЕНИЕ

ЛЮБОВТА Е НАВСЯКЪДЕ


 

ДЕВЕТНАДЕСЕТИ И ДВАДЕСЕТИ ДНИ

Спри да носиш върху себе си като товар неща, които всъщност можеш да имаш по всяко време…

МЪДРЕЦИТЕ  

Учениците на един мъдрец, който владеел и някакво бойно изкуство го попитали:

„Учителю, може ли едни мъдрец като теб и с твоите умения да се справи с едно цунами?“

А Мъдрецът се усмихнал и казал:

„Че то за можене, може, ама какво ще дири един мъдрец, там където има цунами?!“

Нека помним – няма значение колко е дребно!!!


 

Всяка мисъл, която преминава през ума ни и която остава там достатъчно време, започва да привлича сходни на нея мисли и генерирайки по този начин съответната енергия, ни повежда натам, където можем да получим още повече от тази енергия. Ние буквално се превръщам в това, което мислим.


 

Има ли някакъв начин да осъзнаваме това, което мислим във всеки един момент? За съжаление, нашето ежедневие е подчинено на такъв автоматизъм, че през по-голямата част от времето сме в полусънно състояние.

Единственият начин да започнем да се осъзнаваме е, като се събудим!
До известна степен, вече сме започнали да го правим, записвайки поне четири пъти на ден своите собствени прояви на негативизъм към себе си и другите, като няма значение колко е дребно, защото, щом се появи, започва да расте…


 

Припомням ви, че тук се включват и всички недоволства, включително от лошото време, засиления трафик, бюрокрацията и т.н.

Когато спреш да се интересуваш от правотата си, ставаш свободен!

Изборът, който тук трябва да направим е дали искам да съм прав, или искам да съм щастлив!


 

Повярвайте, никой няма нужда от вашите негативни коментари по отношение на каквото и да било, те замърсяват не само собственото ви съзнание и енергетика, но и тази на другите. Някой от тях по-късно ще го отрази пак към вас, защото такава е огледалната природа на реалността. Така кръгът се завърта. Оставете го и започнете да въртите другия кръг – в него действат абсолютно същите принципи, само че на диаметрално противоположния полюс – където са позитивните коментари, признанието към другите, дори за най-малкото хубаво нещо, което успеете да забележите, и благодарността.


 

По средата на нашата програма, в тези два дни, ще се върнем към вече познатите препоръки.

Това са дни не толкова за изпълнение, колкото за размишление над поставените теми и постигнатите резултати. Отваряме нова страница в тефтера си и там записваме въпроса:

Как се подобриха взаимоотношенията ми с другите в моя живот, откакто изпълнявам Програмата?

Записваме си поне 3 отговора.

Мислено оглеждаме хората, които сме срещнали през това време и питаме себе си:

С какво привлякох този човек? Кое качество, навик или черта от неговия характер притежавам и аз на някакво ниво и в някаква степен?

Набелязваме си трима души, които да улесним в нещо, което те възнамеряват да направят или постигнат. Може да помогнем със съвет, препоръка, някаква вещ или пари.


 

Днес избираме три любими техники от вече предложените, няма значение към кой ден се отнасят. Три техники, които изпълнявате с най-голямо удоволствие. Прилагаме тях поне по 3-4 пъти на ден.

Преди да си легнем, задържаме в ума си своите постижения и резултати, за които писахме в тефтера. Размишляваме над тях или поне си ги прочитаме няколко пъти.

Завършваме деня със Закона за истината.

Отделяме няколко минути преди да заспим, за да помолим своя ВИСШ Аз или Аз от бъдещето да ни изпраща напътствия.

„Обръщам се към моето Висше „Аз” . Нека виждам и прилагам само най-доброто за мен и тези около мен”.


 

РЕЗЮМЕ

ОБОБЩЕНИЕ И РАЗМИШЛЕНИЕ НАД ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ТРИМА ДУШИ, КОИТО ДА УЛЕСНИМ В ТЯХНОТО НАМЕРЕНИЕ

ТРИ ЛЮБИМИ ТЕХНИКИ

ЗАКОНЪТ ЗА ИСТИНАТА

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ВИСШИЯ АЗ


 

ДВАДЕСЕТ  И ПЪРВИ И ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ ДНИ

Задължителни техники за всеки ден, които няма да се включват в резюметата:

МЕДИТАЦИЯ НА БЛАГОДАРНОСТТА

„МУСКУЛНИЯТ КОРСЕТ”- УСМИВКАТА СУТРИН – 5 МИН.

ДНЕВНИК НА ПОЗИТИВНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ – ЛОШИ И ДОБРИ „СЕМЕНА”

ЗАКОНЪТ НА ИСТИНАТА – ПРЕДИ ЛЯГАНЕ

„АЗ” ОТ БЪДЕЩЕТО- ФОРМУЛИРАМЕ НАМЕРЕНИЕТО И ЦЕЛТА ПРЕДИ ЗАСПИВАНЕ – … „НЕКА СЕ РЕАЛИЗИРА НАЙ-ДОБРОТО ЗА МЕН И ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В СИТУАЦИЯТА”


 

ЗА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА

 Един младеж, разсъждавайки за доброто и злото, отишъл веднаж при един мъдрец с молба да му ги разясни.

–         Каква е човешката природа, Учителю – попитал той – добра или лоша?

–         Виж, сине – отговорил мъдрецът – у всеки от нас живеят по два вълка – един добър и един лош и те постоянно се борят помежду си

–         А как да разберем кой вълк ще надвие, Учителю?

–         Ще надвие този, когото нахраниш, сине – отговорил Учителят


 

Двадесет и един дни са необходими, за да бъде превърнато едно действие в навик. Ако редовно сте изпълнявали Медитацията на благодарността, би трябвало вече да я чувствате като неизменна част от своето ежедневие. Тя остава в списъка със задължителните техники  и оттук нататък.


 

Днес е ред на нови 10 души, които ще групирате без всякакъв смисъл или връзка помежду им. Благодарете на всеки за нещо, което е направил за вас, казал или ви е дал. Признателността задейства много силна енергия, както вече вероятно сте се убедили. Постарайте се на всеки да дадете това, което иска за себе си. Помислете още по-внимателно за дадения човек, кое е онова, което, ако го получи, най-много ще го зарадва. Пригответе го грижливо и внимателно, ако е предмет, красиво го опаковайте, ако е ситуация, очаквана и щастлива, направете я в мислите си колкото може по- ярка и жива. Ако е намерение, което той има, вижте го в съзнанието си като вече осъществено. И изпратете всичко това. После идва ред на златната светлина към всеки поотделно и към всички заедно. Някои от хората могат да присъстват по няколко пъти във вашите списъци. Това не бива да ви тревожи, но се опитвайте всеки път да им подарявате различни неща.


 

Днес продължаваме упражнението „Любовта е навсякъде”. Освен любовните двойки, които ще търсим да забележим, ще помислим за някоя щастлива двойка от нашите познати или приятели – може да са възрастни хора, може да са младежи, няма значение, но да са такива, за които вие знаете, че живеят щастливо.


 

Медитация „Пространството на любовта”

Намираме време и място, където няма да ни безпокоят. Затваряме очи. Доказано е, че когато мозъкът започне да излъчва в диапазона на Алфа вълните – между 7 и 14 херца, тогава подсъзнанието е най-възприемчиво към внушения и нашата творческа способност нараства неимоверно. Има два прости начина за влизане в това ниво. Самото то е подробно описано в много книги, можете да прочетете за него в „Методът Силва – контрол на ума.”


 Първият начин е като затворите очи, а може и с отворени, и погледнете нагоре към веждите си. До няколко минути, мозъкът започва да излъчва вълни в честотния диапазон между 7 и 14 херца и вие попадате в Алфа.      Другия начин е да затворим очи и да си представим залез над океана…слънцето бавно се скрива зад хоризонта, над водата летят чайки, вълните тихо се плискат по брега…навлизаме в Алфа-състояние…


 

След като постигнете състояние на отпуснатост, си представете двойката, която сте си избрали като „обект” на упражнението. Представяме си ги усмихнати, очаровани един от друг, погледите им излъчват нежност, нищо друго не съществува за тях на този свят. Само Тя и Той. Само Ти и Той. Само Ти и Тя. Погълнати един от друг. Времето е Тяхно и Ваше…   Съзерцавайте щастието им и тяхната отдаденост един на друг. Вижте невидимите нишки, които излизат от сърцата им и ги свързват с бледо лилаво сияние. Те са сродни души, за които времето е спряло, защото те идват от Вечността. Почувствайте хармонията помежду им, радостта от това, че са заедно.


 

Мислено рисуваме около тях голямо и ярко червено сърце. „Виждаме” как силни отблясъци от сиянието му ги обгръща меко и нежно. Оставаме така, за да съзерцаваме тази картина с умиротворение и съпричастност към тяхната Любов, Хармония, Доверие и Радост. Почувствайте тези емоции, после бавно отворете очи. Чака ви „бета” – състоянието на бодърстване и желязната логика на „реалността”.  Но мисъл-формата, която току що създадохме вече започва да разпръсква около себе си вибрациите на Любовта и да привлича същите към Вас. Такъв е Законът.


 

Забелязвам, че хората, на които аз се спрях като подходящи за моята „работа”с това упражнение, ги срещам вече 5-6 пъти в разстояние само на 2 дни. Не ги бях виждала повече от година. Мислено им пожелавам да са много щастливи, винаги така влюбени. Те се възхищават един от друг, а аз се възхищавам на тях, така добавям към своето възхищение и тяхното, така го правя все по-силно като състояние, така привличам още от същото. Дали те усещат в тези дни, докато аз „работя” с тях нещо по-особено, не знам.


 

Предстои ни днес „телефонен разговор“ за уикенда с любимия или любимата. Почивните дни са преминали вълнуващо и интересно. Обсъждаме случилите се неща в   подробности. Разговаряме за вкусната вечеря, романтичните свещи и не се страхувайте да доукрасявате още и още за онова, което искате да привлечете в живота си. Говорете за страстната любовна нощ, нежното събуждане сутрин, за насладата, която сме изпитали един от друг. Нека тази страст и нежност проникне в ума ни.


 

По Закона за привличането най-силно ще присъства в живота ни онзи аспект, върху когото съсредоточаваме вниманието си. С две думи – ако мислим предимно за бизнеса, кроим планове за неговото разширяване, обмисляме нови стратегии и т.н – повечето от ситуациите, в които попадаме ще са свързани именно с бизнеса. Ако искаме любов, трябва да поставим ударение върху този аспект, да подхранваме тази енергия, първо да я създадем и после да се грижим за нея, така че тя да присъства в ежедневието ни.


 Как я създаваме?

Както всяко друго нещо на този свят – животът се заражда от едно семе, което образува зародиша. Огромният дъб израства от малкия жълъд.

За да расте и да се развива, всяко нещо се нуждае от три условия  – семе, време и грижа.

РЕЗЮМЕ

ЛЮБОВТА Е НАВСЯКЪДЕ

МЕДИТАЦИЯ „ПРОСТРАНСТВОТО НА ЛЮБОВТА”

УИКЕНД НА МЕЧТИТЕ – ТЕЛЕФОНЕН РАЗГОВОР

Цена: 12 лв

Книгата се предлага само в ел. формат. Получавате я на имейла си, или на Месинджър, или Вайбър

За контакти и заявка:

e-mail:marijanna@abv.bg  или на тел. 0878558810


 

Можете да се възползвате от следните начини за заплащане:

Банкова сметка:

Райфайзенбанк- BIC: RZBBBGSF

IBAN- BG08RZBB91551004568691

Център за самоусъвършенстване „Моята сила”

в основание – избраното от Вас обучение, книга, или консултация и Вашето име


Ако сте на гише на Easy Pay, необходимо е да кажете, че желаете захранване на микросметка номер:

КИН-8286129665, не забравяйте да запишете своето име.


Може да използвате и Pay Pal на имейл marijanna@abv.bg


 Благодаря Ви!

 


 


ОЩЕ В КАТЕГОРИЯТА „КНИГИ“FACEBOOK(1)
СЕМИНАРИ

 

Споделете чрез бутончето, за да се възползват повече хора!

бутон за сайт


Leave a Reply

Абонирайте се, за да получавате новите статии на своя имейл!